سرویس ها

⭐ بهترین سرویس های سورنا دیتا ⭐
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1 ⚡️🔥 سین تلگرام- تک پست  [ استارت آنی - فوق سریع] توضیحات 560  تومان 100000000/10 فعال
4 ⭐ سیو اینستاگرام [ فوق سریع ] [ واقعی ] ⚡️💧🔥 توضیحات 4,640  تومان 100000/10 فعال
2 ⭐ ریچ + ایمپرشن پست اینستاگرام توضیحات 15,200  تومان 5000000/100 فعال
7 ⭐ بازدید کلیه استوری ها- سریع [فقط آیدی پیج وارد کنید] ⚡️🔥 توضیحات 16,800  تومان 10000/100 فعال
12 💎 لایک خارجی کیفیت عالی  [ واقعی _ سریع ] توضیحات 24,800  تومان 100000/20 فعال
9 لایک میکس اینستاگرام [ ریچ + ایمپرشن هدیه ] سریع ⚡️⭐🔥 توضیحات 28,800  تومان 200000/10 فعال
8 اشتراک (Share) پست اینستاگرام  🔥 توضیحات 35,200  تومان 5000000/100 فعال
14 ⭐ فالوور واقعی خارجی  [ آنی _ فوق سریع ]💎 ⚡️  ⚡️ توضیحات 88,000  تومان 250000/20 فعال
واچ تایم یوتیویب - Youtube Watchtime
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
588 بازدید ویدیو یوتیوب [ + واچ تایم رندوم ] توضیحات 368,000  تومان 1000000/100 فعال
486 ♻️ واچ تایم یوتیوب [ حداقل طول ویدیو : 60 دقیقه ] ضمانتی توضیحات 2,520,000  تومان 4000/100 فعال
💎بازدید ویدیو اینستاگرام [ اورژانسی ] 🔥
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
552 بازدید ویدیو [ IGTV / Reels ] استارت سریع 🔥 توضیحات 6,240  تومان 1000000/100 4 ساعت 31 دقیقه فعال
◆ فالوور ایرانی اینستاگرام - 🇮🇷IR
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
645 ♻️🔥🔥فالوور اضطراری اینستاگرام  [ سرور اورژانسی 🆘  ] توضیحات 80,000  تومان 500000/50 فعال
595 ⭐ فالوور ایرانی[ لایک زن ] [ باکیفیت ترین در ایران ] 🔥 توضیحات 396,800  تومان 10000/100 فعال
💎بازدید ویدیو اینستاگرام [ پیشنهادی ] 🔥
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
621 بازدید ویدیو ارزان [ همه نوع پست ] توضیحات 4,784  تومان 1000000/200 فعال
🔥شبکه اجتماعی تردز [ THREADS ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
636 فالوور تردز [ سریع ] توضیحات 320,000  تومان 30000/10 فعال
637 ♻️ لایک پست تردز [ ضمانتی ] جدید !🔥 توضیحات 368,000  تومان 50000/10 فعال
638 ♻️ فالوور تردز [ ضمانتی ] جدید !🔥 توضیحات 368,000  تومان 50000/10 فعال
640 لایک  پست تردز [ کاربران واقعی ] سریع !🔥 توضیحات 848,000  تومان 10000/50 فعال
639 ♻️ ریشیر ( Reshares ) پست تردز [ ضمانتی ] جدید !🔥 توضیحات 992,000  تومان 5000/5 فعال
641 ♻️ کامنت [ متن اختیاری ] پست تردز [ ضمانتی ]  جدید !🔥 توضیحات 1,496,000  تومان 1000/5 فعال
🔥شبکه اجتماعی تردز [ THREADS ] [ کاهش نرخ🔻 ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
649 فالوور تردز [ سریع ] توضیحات 176,000  تومان 20000/100 فعال
خدمات [ منشن هدفمند / ارسال دایرکت ] اینستاگرام - 𝗡𝐞𝐰
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
516 💎 منشن کاربران اینستاگرام [ بر اساس هشتگ مد نظر شما ]⚡️🔥 توضیحات 568,000  تومان 10000/1000 فعال
💎خدمات تبلیغات [ منشن هدفمند / ارسال دایرکت ] اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
528 ⭐ ارسال دایرکت انبوه  [ به لیست کاربران مدنظرتان ]🔥 توضیحات 1,200,000  تومان 50000/500 فعال
💎بازدید ویدیو اینستاگرام [ اورژانسی ] 🔥
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
539 بازدید ویدیو  [Video+IGTV+Reels]  ⚡🔥 توضیحات 5,600  تومان 10000000/100 فعال
💎بازدید ویدیو اینستاگرام [ اورژانسی ] 🔥
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
553 ⭐ بازدید واقعی ویدیو [ مفید برای اکسپلور ] توضیحات 6,800  تومان 1000000/500 فعال
💎بازدید ویدیو اینستاگرام [ پیشنهادی پنل ] 🔥
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
575 💎 ریچ + ایمپرشن از اکسپلور اینستاگرام [ Reach + EXPLORE Impressions ] توضیحات 12,000  تومان 40000/10 فعال
💎بازدید ویدیو اینستاگرام [ پیشنهادی ] 🔥
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
593 💎 بازدید ویدیو  [ همه نوع پست ] سریعترین در پنل⚡⚡⚡ توضیحات 44,800  تومان 100000000/1000 فعال
💎بازدید ویدیو اینستاگرام [ پیشنهادی ] 🔥
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
622 ⭐ بازدید [Video+IGTV+Reel] توضیحات 38,400  تومان 50000000/100 فعال
✚ بازدید [ استوری / ایمپرشن / ریچ / سیو ] اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
476  ⛔ بازدید استوری ارزان [ فاقد ضمانت_توضیحات را بخوانید] توضیحات 1,440  تومان 1000000/50 فعال
خدمات [ منشن هدفمند / ارسال دایرکت ] اینستاگرام - 𝗡𝐞𝐰
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
517 💎 منشن کاربران اینستاگرام [ بر اساس لایک کننده های پست ] ⚡️🔥 توضیحات 568,000  تومان 1000/200 فعال
🅒 پکیج کامنت های ایرانی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
529 مجموعه کامنت فلسفی توضیحات 112,000  تومان 10000/10 فعال
530 مجموعه کامنت عاشقانه توضیحات 112,000  تومان 10000/10 فعال
602 ⭐ کامنت دلخواه اینستاگرام   _ جدید - سریع ! توضیحات 112,000  تومان 10000/10 فعال
🅒 کامنت اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
623 🔥 کامنت ایموجی مثبت اینستاگرام [ جدید ] توضیحات 144,000  تومان 50000/10 فعال
624 🔥 کامنت ایموجی منفی اینستاگرام [ جدید ] توضیحات 144,000  تومان 50000/10 فعال
✚ خدمات [ استوری / ایمپرشن / ریچ / سیو / شیر ] اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
584 ریچ + ایمپرشن از اکسپلور [ Reach + EXPLORE Impressions ] جدید ! توضیحات 11,520  تومان 40000/10 فعال
500 ایمپرشن پست از [EXPLORE - HOME - LOCATION - PROFILE]  🔥 توضیحات 12,080  تومان 20000000/100 فعال
583 🌠بازدید استوری [ همه پست ها ] [ سرعت/ظرفیت بالا ] توضیحات 15,200  تومان 10000/100 فعال
563 نظرسنجی استوری اینستاگرام [ انتخاب گزینه YES ]  توضیحات 20,800  تومان 100000/100 فعال
564 نظرسنجی استوری اینستاگرام [ انتخاب گزینه No ] توضیحات 20,800  تومان 100000/100 فعال
562 بازدید استوری  + ایمپرشن ⚡️🔥 توضیحات 23,840  تومان 100000/50 فعال
585 ♥ لایک استوری اینستاگرام _ آهسته توضیحات 35,200  تومان 100000/100 فعال
501 ♥ لایک استوری اینستاگرام _ سریع 🔥 توضیحات 126,400  تومان 5000/100 فعال
خدمات [ منشن هدفمند / ارسال دایرکت ] اینستاگرام - 𝗡𝐞𝐰
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
518 💎 منشن کاربران اینستاگرام [ بر اساس لوکیشن ] ⚡️🔥 توضیحات 720,000  تومان 10000/1000 فعال
♥ لایک ایرانی اینستاگرام - 🇮🇷IR
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
556 🅡 لایک میکس [ سرعت بالا ]  ⚡️🔥 توضیحات 9,280  تومان 400000/10 27 دقیقه فعال
635 💎 لایک ایرانی پاور 2 [کیفیت عالی ] سریعترین در پنل !💧🔥 توضیحات 158,400  تومان 200000/50 9 ساعت 2 دقیقه فعال
✔ لایک/کامنت [ تیک آبی اینستاگرام ✅ ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
625 💎 لایک + یک عدد کامنت [ دارای تیک آبی ] پیشنهاد ویژه !🔥 توضیحات 96,000  تومان 1/1 فعال
توییتر - Twitter
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
591 ریتوییت توییتر [ فاقد ضمانت ] توضیحات 104,000  تومان 50000/50 فعال
590 🔥 فالوور توییتر بین المللی  _ جدید ! توضیحات 110,400  تومان 100000/5 فعال
589 لایک پست توییتر بین المللی _ ارزان توضیحات 120,000  تومان 20000/25 فعال
615 فالوور توییتر [  آسیایی / ترکیه ] سریع ! توضیحات 126,400  تومان 5000000/10 فعال
532 ♻️ فالوور توییتر [ ترکیه 🇹🇷 ] [ 90 درصد خانوم ] [ ضمانتی ] توضیحات 400,000  تومان 500000/50 فعال
♻️ فالوور اینستاگرام [ضمانت جبران ریزش] [ کاهش نرخ🔻 ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
598 ♻️💎  فالوور اروپایی [ 30 روز جبران ریزش اتوماتیک  ] فوق سریع ! توضیحات 79,200  تومان 250000/100 فعال
🇹 بازدید تلگرام _ Telegram View
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
521 ⛔ بازدید برای 5 پست آخر کانال [ ارزان و بدون ضمانت ] توضیحات 2,240  تومان 100000000/50 فعال
522 ⛔ بازدید برای 10 پست آخر کانال [ ارزان و بدون ضمانت ] توضیحات 4,800  تومان 100000000/50 فعال
571 🔔 بازدید خودکار 5 پست آینده در کانال [ Auto view ] توضیحات 6,400  تومان 2000000/100 فعال
572 🔔 بازدید خودکار 10 پست آینده در کانال [ Auto view ] توضیحات 12,000  تومان 2000000/100 فعال
573 🔔 بازدید خودکار 20 پست آینده در کانال [ Auto view ] توضیحات 24,000  تومان 2000000/100 فعال
523 بازدید برای 50 پست آخر کانال _آنی ⚡️⚡️ توضیحات 35,200  تومان 1000000/1000 فعال
💎خدمات تبلیغات [ منشن هدفمند / ارسال دایرکت ] توییتر - 𝗡𝐞𝐰
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
533 💎 منشن کاربران توییتر [ لیست اختیاری ] توضیحات 320,000  تومان 250000/500 فعال
534 💎منشن کاربران توییتر [ فالوور های پیج هدف ] ⭐🔥 توضیحات 320,000  تومان 20000/500 فعال
537 💎 منشن کاربران توییتر [ بر اساس ریتوییت کنندگان پست ] ⚡️🔥 توضیحات 376,000  تومان 1000/200 فعال
535 💎 منشن کاربران توییتر [ بر اساس لایک کننده های پست ] ⚡️🔥 توضیحات 384,000  تومان 1000/200 فعال
536 💎 منشن کاربران توییتر [ بر اساس هشتگ مد نظر شما ]⚡️🔥 توضیحات 392,000  تومان 50000/1000 فعال
🇹 بازدید تلگرام + [ ری اکشن/ نظرسنجی/کامنت ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
628 بازدید تک پست تلگرام _ سرور اورژانسی توضیحات 640  تومان 100000000/100 فعال
629 ری اکشن تلگرام  [👎] توضیحات 2,400  تومان 5000000/50 فعال
630 ری اکشن تلگرام  [👍] توضیحات 2,400  تومان 5000000/50 فعال
631 ری اکشن منفی تلگرام + بازدید [👎💩😢🤮😱] توضیحات 2,880  تومان 10000/50 فعال
632 ری اکشن مثبت تلگرام + بازدید [👍 😍 👏🔥 🎉 ❤️🥰😁] توضیحات 2,880  تومان 10000/50 فعال
634 ⭐کامنت پست تلگرام [ متن اختیاری ] جدید !! توضیحات 2,400,000  تومان 10000/10 فعال
✚ بازدید [ ریلز / Reel ] اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
600 بازدید ویدیو  ریلز ارزان [ آهسته ] توضیحات 4,784  تومان 1000000/100 فعال
🇹 ممبر تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
603 👤 ممبر خارجی کانال تلگرام _استارت آنی توضیحات 49,600  تومان 10000/100 فعال
626 ⭐️ ممبر ایرانی واقعی گروه [ کیفیت بالا ]  پیشنهادی ! توضیحات 66,400  تومان 50000/3000 فعال
604 ⭐️ممبر ایرانی واقعی کانال [ کیفیت عالی ] پیشنهادی !! توضیحات 76,800  تومان 10000/1000 فعال
605 ♻️ممبر میکس [ کانال و گروه ] [ 30 روز جبران ریزش خودکار ] ⚡️🔥 توضیحات 95,200  تومان 50000/100 فعال
627 ممبر میکس تلگرام  [ کم ریزش ] توضیحات 136,000  تومان 50000/100 فعال
✚ خدمات [ بازدید پروفایل / انگیجمنت ] اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
565 بازدید پروفایل + ایمپرشن + ریچ اینستاگرام [ فوق سریع ] ⚡️ توضیحات 13,600  تومان 1000000/100 فعال
566 [ اینگیجمنت + شیر ] اینستاگرام توضیحات 62,400  تومان 100000/100 فعال
567 [ اینگیجمنت + شیر + ریچ + ایمپرشن ] اینستاگرام توضیحات 126,400  تومان 100000/100 فعال
568 [ اینگیجمنت + شیر + ریچ + ایمپرشن + پروفایل ویزیت ] اینستاگرام توضیحات 128,000  تومان 100000/100 فعال
خدمات روبیکا و روبینو [ کاهش نرخ🔻 ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
606 بازدید ایرانی پست روبیکا (روبینو) توضیحات 9,600  تومان 25000/25 فعال
خدمات روبیکا و روبینو [ کاهش نرخ🔻 ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
607 لایک ایرانی روبیکا (روبینو) توضیحات 19,200  تومان 25000/25 فعال
♥ لایک ایرانی اینستاگرام - IR
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
17 لایک فیک [ فوق آهسته ] توضیحات 4,640  تومان 100000/100 فعال
18 لایک کیفیت پایین [ سرعت آهسته ] توضیحات 7,920  تومان 300000/100 فعال
22 لایک میکس ایرانی _ سرور GT [ سریع_ کم ریزش ] توضیحات 18,400  تومان 100000/10 فعال
21 🔥 🔥 لایک ایرانی کیفیت متوسط [ سریع  ]⚡️ توضیحات 20,000  تومان 100000/100 8 دقیقه فعال
19 لایک میکس کیفیت عالی [ ریچ + ایمپرشن هدیه_ سریع ] ⚡️⭐🔥 توضیحات 28,640  تومان 200000/50 فعال
24 💎 لایک ایرانی 40% واقعی [ سرور اختصاصی  ]🔥 توضیحات 39,840  تومان 50000/100 21 دقیقه فعال
خدمات روبیکا و روبینو [ کاهش نرخ🔻 ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
608 فالوور ایرانی روبیکا (روبینو) توضیحات 41,600  تومان 500000/25 فعال
خدمات روبیکا و روبینو [ کاهش نرخ🔻 ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
609 ممبر ایرانی کانال روبیکا توضیحات 159,200  تومان 10000/25 فعال
واچ تایم یوتیوب [ Youtube Watchtime ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
614 واچ تایم یوتیوب  [برای طول ویدیو : 25 الی 30 دقیقه] توضیحات 1,200,000  تومان 2000/500 فعال
خدمات و بازدید از گوگل Google
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
618 بازدید کننده واقعی گوگل [ظرفیت-100K] [ِ20 ثانیه حضور] توضیحات 20,000  تومان 100000/1000 فعال
619  گوگل مپ Reviews [ رای 5 ستاره⭐ + کامنت ] [هر عدد 65ت] توضیحات 104,000,000  تومان 5000/10 فعال
◆ فالوور ایرانی اینستاگرام - IR
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
30  فالوور میکس ایران. عرب [ آنی _ سریع ]  💎 ⚡️پیشنهادی! توضیحات 68,480  تومان 500000/100 فعال
31 ♻️ فالوور ایرانی کیفیت خوب [ ریزش بسیار کم  ]🔥 توضیحات 69,600  تومان 1000000/100 فعال
35 ♻️ فالوور ایرانی میکس [ ضمانت جبران ریزش ] 💎⚡ توضیحات 83,200  تومان 500000/50 22 دقیقه فعال
36 ♻️ فالوور ایرانی [ کیفیت بالا ] [ضمانت جبران ریزش]💎 توضیحات 200,000  تومان 5000/100 1 روز 23 ساعت 1 دقیقه فعال
♥ لایک خارجی اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
39 لایک فیک ارزان [ سرعت فوق آهسته ] توضیحات 4,640  تومان 100000/200 فعال
40 لایک نیمه فیک خارجی [ سرعت آهسته ]  توضیحات 6,320  تومان 300000/100 فعال
558 🅡 لایک خارجی کیفیت متوسط [ آنی _ سریع ]⚡️🔥 توضیحات 8,640  تومان 300000/10 فعال
41 لایک خارجی کیفیت خوب  [ سرعت متوسط ] ⚡️ توضیحات 8,800  تومان 250000/10 فعال
287 لایک خارجی کیفیت خوب  [ سرعت آهسته ]  توضیحات 12,800  تومان 15000/20 فعال
325 لایک خارجی کیفیت خوب  [ سرعت آهسته ]  توضیحات 12,800  تومان 15000/20 فعال
363 لایک خارجی کیفیت خوب  [ سرعت آهسته ]  توضیحات 12,800  تومان 15000/20 فعال
42  لایک خارجی کیفیت خوب _ سرور GT [ سریع ] توضیحات 14,240  تومان 200000/10 فعال
45 لایک با اکانت های کیفیت بالا [ سریع ] ⚡️💧⭐🔥 توضیحات 20,320  تومان 500000/10 فعال
49 لایک خارجی کیفیت عالی [  کاربران واقعی ] ⚡️💎 توضیحات 23,200  تومان 100000/20 فعال
48 لایک خارجی اینستاگرام [ کیفیت عالی ]⚡️💧⭐🔥 توضیحات 26,400  تومان 50000/10 فعال
46 لایک خارجی سریع [ + ریچ  هدیه ] ⚡️🔥 توضیحات 29,600  تومان 30000/10 فعال
50 💎لایک واقعی خارجی کیفیت عالی [فوق سریع - بدون ریزش ] 🔥⚡️ توضیحات 33,440  تومان 5000/50 فعال
288 💎لایک واقعی خارجی کیفیت عالی [فوق سریع - بدون ریزش ] 🔥⚡️ توضیحات 33,440  تومان 5000/50 فعال
326 💎لایک واقعی خارجی کیفیت عالی [فوق سریع - بدون ریزش ] 🔥⚡️ توضیحات 33,440  تومان 5000/50 فعال
364 💎لایک واقعی خارجی کیفیت عالی [فوق سریع - بدون ریزش ] 🔥⚡️ توضیحات 33,440  تومان 5000/50 فعال
495 لایک پاور اینستاگرام +ایمپرشن [ عالی ] 🔥 توضیحات 104,000  تومان 150000/10 فعال
57 ♻️ لایک پاور اینستاگرام [فوق عالی ] 🔥🔥🔥 توضیحات 256,000  تومان 100000/10 فعال
402 💎 ♻️ لایک تیک آبی اینستاگرام [ هر عدد 69 ت ] توضیحات 110,400,000  تومان 12/1 فعال
◆ فالوور خارجی اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
53  فالوور واقعی خارجی کم ریزش [ آنی _ سریع ]   ⚡️ پیشنهادی ! توضیحات 68,640  تومان 500000/100 فعال
55 ⭐ فالوور واقعی خارجی [ سریع ] کم ریزش !🔥 ⚡️  توضیحات 71,840  تومان 1000000/100 فعال
47 ⭐ فالوور واقعی خارجی کیفیت خوب  [ تکمیل نسبتا سریع ]  ⚡️ توضیحات 72,000  تومان 1000000/100 فعال
646 ♻️🔥🔥فالوور اضطراری اینستاگرام  [ سرور اورژانسی 🆘 ] توضیحات 80,000  تومان 500000/50 فعال
56 ♻️💎  فالوور اروپایی  [ 30 روز جبران ریزش خودکار  ] توضیحات 104,000  تومان 250000/100 فعال
♥ لایک خارجی اینستاگرام [ به تفکیک کشورها ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
60 Instagram - Likes | Russia | Max 100k توضیحات 33,600  تومان 2000/50 فعال
59 🇹🇷 Instagram Likes [REAL - TURKEY - FEMALE] توضیحات 41,296  تومان 500000/10 فعال
58 🇮🇳 Instagram Likes [INDIA] توضیحات 57,104  تومان 2000/100 فعال
328 🇹🇷Instagram Likes + Impressions [TURKEY] 💧 توضیحات 83,056  تومان 100000/20 فعال
62 🇹🇷Instagram Likes + Impressions [TURKEY] 💧 توضیحات 83,056  تومان 100000/20 فعال
366 🇹🇷Instagram Likes + Impressions [TURKEY] 💧 توضیحات 83,056  تومان 100000/20 فعال
290 🇹🇷Instagram Likes + Impressions [TURKEY] 💧 توضیحات 83,056  تومان 100000/20 فعال
65 🇸🇦🇮🇷Instagram Likes [ARAB - IRAN MIX] [SUPER REAL] توضیحات 127,504  تومان 10000/50 فعال
367 🇷🇺Instagram Likes + Impressions [RUSSIAN] 💧🔥♻ توضیحات 137,344  تومان 200000/50 فعال
329 🇷🇺Instagram Likes + Impressions [RUSSIAN] 💧🔥♻ توضیحات 137,344  تومان 200000/50 فعال
291 🇷🇺Instagram Likes + Impressions [RUSSIAN] 💧🔥♻ توضیحات 137,344  تومان 200000/50 فعال
63 🇮🇷Instagram Likes [IRAN] [REAL] توضیحات 145,600  تومان 10000/50 فعال
330 🇧🇷Instagram Likes [BRAZIL] 💧 توضیحات 160,080  تومان 25000/25 فعال
368 🇧🇷Instagram Likes [BRAZIL] 💧 توضیحات 160,080  تومان 25000/25 فعال
292 🇧🇷Instagram Likes [BRAZIL] 💧 توضیحات 160,080  تومان 25000/25 فعال
61 Instagram - Likes | USA | Max 10k توضیحات 232,000  تومان 3000/50 فعال
67 🇧🇷Instagram Likes [BRAZIL] 💧 توضیحات 318,400  تومان 25000/25 فعال
66 🇷🇺Instagram Likes + Impressions [RUSSIAN] 💧🔥♻ توضیحات 319,744  تومان 200000/50 فعال
64 Instagram Likes [REAL - ARAB] توضیحات 368,000  تومان 10000/50 فعال
69 🇰🇷🇰🇵Instagram Likes [Korea] [REAL] + Impressions + Reach توضیحات 1,744,000  تومان 10000/10 فعال
✚ بازدید [ IGTV / لایو ] اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
294 لایک لایو اینستاگرام [سریع] توضیحات 24,000  تومان 10000/200 فعال
332 لایک لایو اینستاگرام [سریع] توضیحات 24,000  تومان 10000/200 فعال
370 لایک لایو اینستاگرام [سریع] توضیحات 24,000  تومان 10000/200 فعال
561 بازدید IGTV + ایمپرشن + اینتراکشن + پروفایل ویزیت [ مناسب اکسپلور ] ⚡️🔥 توضیحات 29,600  تومان 100000000/75 فعال
85 لایک لایو اینستاگرام [سریع] توضیحات 40,000  تومان 10000/200 فعال
601 بازدید کننده لایو اینستاگرام [سریع] [ 90 دقیقه حضور ] توضیحات 1,104,000  تومان 10000/100 فعال
✚ بازدید استوری اینستاگرام / Impression / Save / Reach
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
90 سیو اینستاگرام - Save [ بسیار آهسته ] توضیحات 1,280  تومان 100000/10 فعال
91 سیو اینستاگرام - Save  [ واقعی _ سرعت متوسط ]  توضیحات 3,200  تومان 50000/10 فعال
88 ریچ + ایمپرشن پست اینستاگرام  [بسیار آهسته] توضیحات 5,600  تومان 500000/100 فعال
96 ایمپرشن اینستاگرام [ سریع ] توضیحات 6,240  تومان 5000000/100 فعال
93  بازدید استوری [ همه ] [ فقط آیدی پیج وارد کنید] توضیحات 7,200  تومان 500/10 فعال
92 ⭐ سیو اینستاگرام - Save [ سریع ] [ واقعی ] ⚡️🔥پیشنهادی ! توضیحات 7,840  تومان 75000/100 فعال
102 ریچ اینستاگرام + ایمپرشن هدیه [مخصوص عکس ] [سریع] توضیحات 8,000  تومان 30000/100 فعال
95 بازدید پروفایل اینستاگرام [Profile Visits] [ واقعی ] فوق سریع⚡⚡ توضیحات 12,800  تومان 5000000/100 فعال
89 ⭐ ریچ + ایمپرشن پست اینستاگرام [ سریع ⚡ ] توضیحات 15,200  تومان 5000000/100 فعال
99 ⭐ ایمپرشن مخصوص استوری اینستاگرام   توضیحات 16,800  تومان 1000000/200 فعال
94 ♻️ بازدید کلیه استوری ها [ آنی _ سریع ] [ ضمانتی ] ⚡️🔥 توضیحات 17,600  تومان 35000/100 فعال
100 اشتراک (Share) پست اینستاگرام  ⚡️🔥 توضیحات 38,400  تومان 5000000/100 فعال
295 ریچ اینستاگرام [مخصوص عکس ] [سریع] توضیحات 40,000  تومان 30000/100 فعال
333 ریچ اینستاگرام [مخصوص عکس ] [سریع] توضیحات 40,000  تومان 30000/100 فعال
371 ریچ اینستاگرام [مخصوص عکس ] [سریع] توضیحات 40,000  تومان 30000/100 فعال
101 ریچ اینستاگرام [مخصوص ویدیو ] [سریع] توضیحات 72,000  تومان 30000/100 فعال
104 بازدید پروفایل استوری [ Story Profile visit ] جدید ! ⚡️⚡️💧⭐🔥 توضیحات 144,000  تومان 10000000/100 فعال
🅒 کامنت اینستاگرام / ارسال دایرکت / منشن هدفمند
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
116 کامنت اینستا میکس [ متن اختیاری ] توضیحات 78,400  تومان 1000/10 فعال
512 منشن کاربران اینستاگرام  [ لیست اختیاری ] توضیحات 320,000  تومان 1000000/50 فعال
111 کامنت ایموجی [ سریع ] ⚡️🔥 توضیحات 360,000  تومان 1000001/10 فعال
110 ⭐ کامنت دلخواه اینستاگرام  [متن اختیاری] [ سریع ] ⚡️⚡️🔥 توضیحات 416,000  تومان 1000000/10 فعال
🅡 ریل اینستاگرام - Instagram Reel
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
127 لایک ریل اینستاگرام [خارجی واقعی ] ⚡️💧⭐🔥 توضیحات 8,000  تومان 250000/10 فعال
124 سیو ریل ایسنتاگرام Reel Save [ سریع ] توضیحات 15,840  تومان 15000/100 فعال
🅣 ممبر تلگرام - Telegram Member
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
338 ممبر کانال / گروه [کشور آمریکا ] توضیحات 56,000  تومان 100000/500 فعال
300 ممبر کانال / گروه [کشور آمریکا ] توضیحات 56,000  تومان 100000/500 فعال
376 ممبر کانال / گروه [کشور آمریکا ] توضیحات 56,000  تومان 100000/500 فعال
137 ♻️ممبر میکس [ کانال و گروه ] [ 14 روز جبران ریزش خودکار ] ⚡️🔥 توضیحات 79,840  تومان 100000/100 فعال
147 ⭐ممبر 100% ایرانی کانال  [ مخصوص افزایش رتبه سرچ ] 🔥 توضیحات 88,000  تومان 10000/1000 فعال
301 ممبر کانال / گروه [کشور روسیه] توضیحات 104,000  تومان 400000/10 فعال
339 ممبر کانال / گروه [کشور روسیه] توضیحات 104,000  تومان 400000/10 فعال
377 ممبر کانال / گروه [کشور روسیه] توضیحات 104,000  تومان 400000/10 فعال
148 ممبر کانال / گروه [کشور روسیه] توضیحات 152,000  تومان 20000/500 فعال
146 ممبر کانال / گروه [کشور آمریکا ] توضیحات 208,000  تومان 30000/500 فعال
🅣 بازدید تلگرام - Telegram View
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
158 بازدید برای 5 پست آخر کانال _ آنی⚡️⚡️ توضیحات 4,640  تومان 100000000/10 فعال
160 بازدید برای 10 پست آخر کانال _ آنی⚡️⚡️ توضیحات 6,240  تومان 100000000/10 فعال
162 بازدید برای 20 پست آخر کانال _ آنی ⚡️⚡️ توضیحات 15,200  تومان 10000000/10 فعال
یوتیوب - Youtube
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
504 بازدید ویدیو یوتیوب [ سریع ] توضیحات 51,200  تومان 3000000/1000 فعال
174 لایک ویدیو یوتیوب [ آهسته ] توضیحات 51,200  تومان 100000/10 فعال
171 بازدید ویدیو یوتیوب [ رتنشن 1 الی 30 ثانیه ] آهسته توضیحات 61,600  تومان 50000/1000 فعال
303 لایک ویدیو یوتیوب_ سرور 2 [ سریع ] ⚡️🔥⭐ توضیحات 73,440  تومان 20000/50 فعال
379 لایک ویدیو یوتیوب_ سرور 2 [ سریع ] ⚡️🔥⭐ توضیحات 73,440  تومان 20000/50 فعال
341 لایک ویدیو یوتیوب_ سرور 2 [ سریع ] ⚡️🔥⭐ توضیحات 73,440  تومان 20000/50 فعال
380 بازدید ویدیو یوتیوب [ رتنشن 15 الی 30 ثانیه ] توضیحات 73,600  تومان 100000000/100 فعال
342 بازدید ویدیو یوتیوب [ رتنشن 15 الی 30 ثانیه ] توضیحات 73,600  تومان 100000000/100 فعال
304 بازدید ویدیو یوتیوب [ رتنشن 15 الی 30 ثانیه ] توضیحات 73,600  تومان 100000000/100 فعال
175 بازدید واقعی ویدیو یوتیوب [ کم ریزش ] توضیحات 87,200  تومان 300000/100 فعال
610 لایک  ویدیو شورت [ Short Likes ] جدید ! ⚡️🔥 توضیحات 88,000  تومان 300000/10 فعال
172 ♻️ بازدید ویدیو یوتیوب [رتنشن 40 _ 60 ثانیه] [ ضمانتی ] توضیحات 94,400  تومان 300000/500 فعال
173 لایک ویدیو یوتیوب_ سرور 3 [ آنی _ سریع ] ⚡️🔥 توضیحات 103,200  تومان 25000/10 فعال
179 ♻️ شیر پست یوتیوب [ Share ] [ضمانت دائمی]⚡💧⭐ توضیحات 158,400  تومان 150000/500 فعال
185 ⭐ سابسکرایب یوتیوب  [توضیحات را بخوانید] توضیحات 160,000  تومان 2500/50 فعال
611 بازدید ویدیو شورت [ Shorts Views ] جدید ! ⚡️🔥 توضیحات 179,200  تومان 2000000/100 فعال
612 ♻️ بازدید یوتیوب [ از اکانت های پریمیوم ][ ضمانتی ] جدید ! ⚡️🔥 توضیحات 240,000  تومان 10000000/100 فعال
183 بازدید ویدیو یوتیوب [ رتنشن 2 الی 15 دقیقه]  🔥🔥 توضیحات 248,000  تومان 300000/100 فعال
613 🇮🇷IR شیر ایرانی پست یوتیوب [ Share ] ⚡⭐ جدید ! توضیحات 280,000  تومان 10000/50 فعال
184 بازدید یوتیوب + افزایش واچ تایم  [سریع] 🔥🔥 توضیحات 384,000  تومان 10000000/500 فعال
473 ♻️ سابسکرایب یوتیوب [کاربران خارجی] [ضمانتی] توضیحات 656,000  تومان 15000/200 فعال
189 کامنت یوتیوب [ متن دلخواه شما ] سرور 2 توضیحات 894,400  تومان 100000/10 فعال
187 کامنت یوتیوب [ متن دلخواه شما ] سرور 1 توضیحات 1,118,400  تومان 5000/10 فعال
382 ♻️ سابسکرایب یوتیوب [کاربران واقعی] [ضمانت جبران ریزش] ⚡️⭐🔥 توضیحات 2,000,000  تومان 2000/10 فعال
344 ♻️ سابسکرایب یوتیوب [کاربران واقعی] [ضمانت جبران ریزش] ⚡️⭐🔥 توضیحات 2,000,000  تومان 2000/10 فعال
306 ♻️ سابسکرایب یوتیوب [کاربران واقعی] [ضمانت جبران ریزش] ⚡️⭐🔥 توضیحات 2,000,000  تومان 2000/10 فعال
190 ♻️ سابسکرایب یوتیوب [کاربران واقعی] [ضمانت جبران ریزش] ⚡️⭐🔥 توضیحات 2,960,000  تومان 2000/10 فعال
توییتر - Tiwteer
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
192 بازدید ویدیو [ سریع ] توضیحات 3,200  تومان 2147483647/25 فعال
191 بازدید توییت [ سرعت متوسط ] توضیحات 4,000  تومان 50000000/10 فعال
197 بازدید ویدیو + ایمپرشن + پروفایل کلیک توضیحات 5,600  تومان 2147483647/50 فعال
193 ایمپرشن توییتر [ کیفیت عالی ] [سریع ] توضیحات 7,840  تومان 500000000/10 فعال
194  هشتگ کلیک توییتر  [سریع ] توضیحات 8,000  تومان 100000000/100 فعال
195  لینک کلیک توییتر  [سریع ] توضیحات 8,000  تومان 100000000/100 فعال
196 پروفایل کلیک توییتر [سریع] توضیحات 8,000  تومان 100000000/100 فعال
198 Twitter Detail Click [سریع] توضیحات 9,280  تومان 100000000/250 فعال
345 ایمپرشن توییتر [ کیفیت عالی ] [سریع ] توضیحات 40,000  تومان 10000000/100 فعال
385 Twitter Detail Click [سریع] توضیحات 40,000  تومان 50000000/50 فعال
384  هشتگ کلیک توییتر  [سریع ] توضیحات 40,000  تومان 10000000/100 فعال
383 ایمپرشن توییتر [ کیفیت عالی ] [سریع ] توضیحات 40,000  تومان 10000000/100 فعال
347 Twitter Detail Click [سریع] توضیحات 40,000  تومان 50000000/50 فعال
346  هشتگ کلیک توییتر  [سریع ] توضیحات 40,000  تومان 10000000/100 فعال
307 ایمپرشن توییتر [ کیفیت عالی ] [سریع ] توضیحات 40,000  تومان 10000000/100 فعال
309 Twitter Detail Click [سریع] توضیحات 40,000  تومان 50000000/50 فعال
308  هشتگ کلیک توییتر  [سریع ] توضیحات 40,000  تومان 10000000/100 فعال
201 ⭐ ریتوییت توییتر [واقعی] - 𝐄𝐱𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐞 ⚡️🔥 توضیحات 156,800  تومان 1000/20 فعال
200 ♻️ 🇺🇸 لایک پست توییتر [ کم ریزش ] [ ضمانتی ] توضیحات 288,000  تومان 10000/10 فعال
202 شیر توییتر _ Twitter Share توضیحات 440,000  تومان 1000/100 فعال
310 ریتوییت توییتر [ کیفیت عالی ] [ عرب ] توضیحات 672,000  تومان 5000/100 فعال
348 ریتوییت توییتر [ کیفیت عالی ] [ عرب ] توضیحات 672,000  تومان 5000/100 فعال
386 ریتوییت توییتر [ کیفیت عالی ] [ عرب ] توضیحات 672,000  تومان 5000/100 فعال
524 ♻️ ریتوییت توییتر [ واقعی ]  جدید ⚡️🔥 توضیحات 1,360,000  تومان 10000/20 فعال
206 ♻️ فالوور توییتر واقعی [ آمریکا ][ ضمانت جبران ریزش ] توضیحات 1,408,000  تومان 10000/20 فعال
205 ریتوییت توییتر [ کیفیت عالی ] [ عرب ] توضیحات 1,680,000  تومان 1000/100 فعال
فیس بوک - Facebook
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
209 لایک پست فیس بوک [ عرب _ کیفیت خوب ] توضیحات 68,800  تومان 100000/1000 فعال
616 لایک پست فیس بوک [ بین المللی _ آهسته ] توضیحات 78,400  تومان 100000/100 فعال
208 ♻️ لایک پست فیس بوک [ ضمانت جبران ریزش ]سریع !! توضیحات 240,000  تومان 50000/50 فعال
617 ♻️ لایک پیج فیس بوک [ضمانت جبران ریزش] توضیحات 368,000  تومان 100000/100 فعال
تیک تاک - Tiktok
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
220 بازدید پست تیک تاک [سریع] - ارزان ⚡️ توضیحات 960  تومان 10000000/100 فعال
221 ⭐ بازدید تیک تاک [فوق سریع] [واقعی] [سرور اختصاصی]⚡️🔥 توضیحات 4,000  تومان 10000000/100 فعال
224 ♻️ شیر پست تیک تاک [ Shares ] سریع  ⚡️⭐🔥 توضیحات 17,440  تومان 100000/100 فعال
225 لایک  تیک تاک[ کیفیت خوب ] [ آهسته ] توضیحات 32,000  تومان 10000/50 فعال
222 لایک تیک تاک [ کیفیت متوسط ] [ سریع ] توضیحات 52,800  تومان 500/50 فعال
226 ♻️ لایک تیک تاک [واقعی _آنی _ سریع ] [ضمانت جبران ریزش] توضیحات 88,000  تومان 1000/50 فعال
227 ♻️فالوور تیک تاک  [سریع] [واقعی] [ضمانت جبران ریزش] توضیحات 712,000  تومان 100000/50 فعال
228 ♻️ کامنت تیک تاک [متن اختیاری] 🔥 توضیحات 1,472,000  تومان 160000/10 فعال
ساندکلود _ SoundCloud
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
351 SoundCloud Plays [S1] ⚡️💧⭐ توضیحات 2,400  تومان 1500000/100 فعال
313 SoundCloud Plays [S1] ⚡️💧⭐ توضیحات 2,400  تومان 1500000/100 فعال
389 SoundCloud Plays [S1] ⚡️💧⭐ توضیحات 2,400  تومان 1500000/100 فعال
230 SoundCloud Plays [S1] ⚡️💧⭐ توضیحات 3,520  تومان 1500000/100 فعال
314 SoundCloud USAPlays توضیحات 5,280  تومان 100000000/100 فعال
352 SoundCloud USAPlays توضیحات 5,280  تومان 100000000/100 فعال
390 SoundCloud USAPlays توضیحات 5,280  تومان 100000000/100 فعال
233 SoundCloud USAPlays توضیحات 6,880  تومان 100000000/1000 فعال
315 Soundcloud USA Likes ⚡️💧⭐ توضیحات 80,800  تومان 10000/100 فعال
353 Soundcloud USA Likes ⚡️💧⭐ توضیحات 80,800  تومان 10000/100 فعال
391 Soundcloud USA Likes ⚡️💧⭐ توضیحات 80,800  تومان 10000/100 فعال
235 Soundcloud USA Likes ⚡️💧⭐ توضیحات 176,000  تومان 10000/100 فعال
لینکدین _ Linkedin
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
361 LinkedIn Followers [24H-500/Day] توضیحات 416,000  تومان 50000/100 فعال
323 LinkedIn Followers [24H-500/Day] توضیحات 416,000  تومان 50000/100 فعال
399 LinkedIn Followers [24H-500/Day] توضیحات 416,000  تومان 50000/100 فعال
550 Linkedin - Photo/Video Views توضیحات 478,400  تومان 10000000/500 فعال
256 LinkedIn Followers [ضمانتی]♻️ توضیحات 704,000  تومان 500000/250 فعال
بازدیدکننده واقعی سایت از گوگل Google
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
261 بازدید کننده واقعی گوگل [ظرفیت-100K] [ِ80 ثانیه حضور] توضیحات 32,000  تومان 100000/1000 فعال
263 بازدید کننده واقعی گوگل [ظرفیت-100K] [ِ140 ثانیه حضور] توضیحات 35,200  تومان 100000/1000 فعال
264 بازدید کننده گوگل [ظرفیت-100K] [ِ200 ثانیه حضور] توضیحات 46,400  تومان 100000/1000 فعال
262 بازدید کننده واقعی گوگل [ظرفیت-100K] [از منبع موبایل - 20 ثانیه حضور] توضیحات 72,000  تومان 100000/1000 فعال